Nattvandring.nu

Nattvandring.nu är en politisk och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att skapa en tryggare närmiljö för ungdomar.

Carlsberg Sverige är ett partnerföretag till nattvandring.nu och haft ett nära samarbete sedan 2011.

2021 hade nattvandring.nu över 450 aktiva lokala nattvandringsgrupper runt om i landet, som engagerade 60 000 vuxna. Med syfte att göra utomhusmiljön tryggare för ungdomar genomfördes 25 000 vandringar under 2021.

Att nattvandra är att bry sig. Ungdomar som vistas ute på helgkvällar och nätter behöver ofta ha fler vuxna omkring sig. Som nattvandrare finns du där ungdomarna är, tillgänglig för stöd och hjälp, på gator och torg.

Nattvandring.nu skriver avtal med grupper och föreningar, som vill verka för nattvandring på lokal nivå, runtom i Sverige.

Läs mer och anmäl ditt intresse till en Nattvandringsgrupp.