Vision och Fokus

Vision. Vi strävar alltid efter att förbättra vår verksamhet – att brygga hållbart är en del av vår DNA. Öl är vår kärnverksamhet och vi är beroende av naturliga råvaror som malt och färskt vatten. En hållbar miljö är en förutsättning för vår bryggeriframgång, och vi kan bidra till en hållbar framtid.

Vi är medvetna om att våra alkoholhaltiga produkter inte är vilken vara som helst och att det ställer höga ansvarskrav på oss. Ansvarsfull och hållbar konsumtion av våra produkter är viktigt och något vi prioriterar.

Vi inser att vi är starkare tillsammans. Att vi kan åstadkomma en större förändring som gör skillnad i samarbete med våra kunder, leverantörer, samarbetspartners och konsumenter.

Vi brinner för att alltid växa vår verksamhet för att fortsätta att vara konkurrenskraftiga och ha en ledande position. Som marknadsledare ser vi både en möjlighet och ett ansvar att bygga en hållbar verksamhet. Genom att integrera ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter i vår dagliga verksamhet säkerställer vi en långsiktig hållbar utveckling.

Fokus Sommaren 2017 lanserade vi ett globalt hållarhetsprogram, Together Towards Zero. Ett program som uttrycker vår vision om att brygga för en bättre morgondag med mål för 2022 och 2030. Det var vårt svar på många globala utmaningar som klimatförändringar, vattenbrist och folkhälsoproblem.

Hösten 2022 utökade vi programmet till att omfatta en bredare ESG agenda, som täcker in miljöfrågor, sociala aspekter och bolagsstyrning. Together Towards ZERO and Beyond. Vi arbetar med elva områden, varav sex NOLL-ambitioner, med tydliga individuella och mätbara mål för 2030 och 2040.

 • NOLL Koldioxidavtryck
 • NOLL Jordbruksavtryck
 • NOLL Förpackningsavfall
 • NOLL Vattenspill
 • NOLL Oansvarig Konsumtion
 • NOLL Olyckskultur
 • Ansvarsfulla inköp
 • Mångfald, jämställdhet & inkludering
 • Mänskliga rättigheter
 • Leva efter vår kompass
 • Lokalt samhällsengagemang

Här på Carlsberg Sverige har vi satt egna lokala mål och KPIer som vi följer upp på, repsektive månad, kvartal, halvår och helår.