Vision och Fokus

Vision. Vi strävar alltid efter att förbättra vår verksamhet – att brygga hållbart är en del av vår DNA. Öl är vår kärnverksamhet och vi är beroende av naturliga råvaror som malt och färskt vatten. En hållbar miljö är en förutsättning för vår bryggeriframgång, och vi kan bidra till en hållbar framtid.

Vi är medvetna om att våra alkoholhaltiga produkter inte är vilken vara som helst och att det ställer större krav på oss. Ansvarsfull och hållbar konsumtion av våra produkter är viktigt och något vi prioriterar.

Vi inser att vi är starkare tillsammans. Att vi kan åstadkomma en större förändring som gör skillnad i samarbete med våra kunder, konsumenter och samarbetspartners.

Vi brinner för att alltid växa vår verksamhet för att fortsätta att vara konkurrenskraftiga och ha en ledande position. Som marknadsledare ser vi både en möjlighet och ett ansvar att bygga en hållbar verksamhet. Genom att integrera ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter i vår dagliga verksamhet säkerställer vi en långsiktig hållbar utveckling.

Fokus. Sommaren 2017 lanserade vi ett nytt globalt hållarhetsprogram – Together Towards Zero.

Ett program som uttrycker vår vision om att brygga för en bättre morgondag. Det är svar på många globala utmaningar som klimatförändringar, vattenbrist och folkhälsoproblem. Det består av fyra ambitioner:

NOLL Koldioxidavtryck
NOLL Vattenspill
NOLL Oansvarig Konsumtion
NOLL Olyckskultur

Alla med individuella och mätbara mål för 2022 och 2030.

Här på Carlsberg Sverige har vi satt egna lokala mål och KPIer som vi följer upp på, repsektive månad, kvartal, halvår och helår.