Together Towards ZERO and Beyond

Vårt program Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB) är namnet på vårt globala hållbarhetsprogram. Det består av ambitioner och konkreta mål inom miljöpåverkan, social hållbarhet
och bolagsstyrning (ESG) som är de mest väsentliga för vår verksamhet och för samhället i stort.

Vi arbetar med elva fokusområden och har ambitiösa mål inom respektive av dem för 2030 och 2040.

Together Towards ZERO and Beyond bygger vidare på vårt tidigare ESG-program Together Towards ZERO som lanserades 2017. Programmet är förankrat i vårt syfte: Brewing for a Better Today and Tomorrow, och är en del av Carlsberg-koncernens övergripande företagsstrategi.

För att uppnå våra mål arbetar vi med att hantera våra mest väsentliga affärseffekter på ett ansvarsfullt
sätt, samtidigt som vi vidtar åtgärder som bidrar positivt till samhället. Vi kommer att nå våra Noll-mål i samarbete med alla våra viktiga intressenter; medarbetare, kunder, konsumenter, leverantörer och de lokalsamhällen där vi är verksamma. Vi kan endast göra detta tillsammans.

Se en film som sammanfattar vårt globala hållbarhetsprogram Together Towards ZERO and Beyond.