Ramverk och Organisation

Ramverk. För att effektivt kunna leda, följa upp och förbättra vårt hållbarhetsarbete arbetar vi strategiskt och fokuserat med hjälp av diverse ramverk.

2008 undertecknade Carlsberg-koncernen FNs Global Compact vilket innebär att vi därmed bundit oss att stödja, främja och följa FN Global Compact riktlinjer för hållbart företagande. Vi utgår även från FN:s globala mål och har mappat ut de som är viktigast för oss i vår verksamhet.

Med FN:s globala mål för en hållbar utveckling har regeringar, civilsamhället, näringslivet och allmänheten en gemensam referensram för att tillsammans utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna, uppnå jämställdhet samt bekämpa klimatförändringarna. Alla 17 globala mål är viktiga och hänger samman, men vi fokuserar på de som ligger närmast vår verksamhet och där vi kan göra störst skillnad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisationen. Vi tillhör en global organisation med ett globalt hållbarhetsteam i Köpenhamn.

Vår globala Ledningsgrupp fungerar för det teamet som styrgrupp på samma sätt som vår svenska Ledningsgrupp fungerar som styrgrupp för Carlsberg Sveriges hållbarhetsteam.

I Sverige har vi en hållbarhetsansvarig som tillsammans med en tvärfunktionell grupp med representanter från flera funktioner, driver, implementerar och genomför hållbarhetsaktiviteter i enlighet med aktuella strategier och mål.

Samtidigt finns en öppen och kontinuerlig dialog mellan hållbarhetsansvarig i Sverige och med gruppens hållbarhetsteam.

Läs mer under Certifieringar och Miljöledningssystem.