Ramverk och Organisation

Carlsberg Sverige har ett tvärfunktionellt hållbarhetsteam med ca 15 representanter från hela företaget som driver hållbarhetsarbetet framåt. De arbetar främst i projektform för att nå resultat. Teamet har kontinuerlig kontakt för att följa upp att de levererar på uppsatta mål. Strategin är i linje med det globala hållbarhetsprogrammet och planen för året sätts tillsammans med företagsledningen.

Det svenska teamet rapporterar in uppgifter i Carlsberg-koncernens hållbarhetsplattform (Enablon) som resulterar i den globala ESG-rapporten.

Carlsberg Group skrev under FN:s Global Compact 2008, vilket innebär att företaget förbundit sig att stödja, främja och följa FN Global Compacts riktlinjer för ett hållbart företagande. Ett åtagande som förnyades 2023 i samband med att det tillkommit nya krav. Vi utgår även från FNs Globala Utvecklingsmål (SDG) och har mappat ut de som är viktigast för verksamheten per ESG-område.

Klimatberäkningar för Scope 1, 2 och 3 görs i enlighet med Greenhouse Gas Protocol.