Rapportering och Policyer

Rapportering. Varje år rapporterar vi in resultat i ett system som heter Enablon. Det görs inom hela gruppen och det görs antingen varje månad, kvartal eller på årsbasis. Vi är många som ”äger” olika indikatorer vilket gör hållbarhetsarbetet till en naturlig del i den dagliga affären. Carlsberg Group sammanställer all data och uppgifter i en samlad hållbarhetsrapport för gruppen.

Carlsberg Group Sustainability Report 2021.

Carlsberg Group Sustainability Summary 2020.

Carlsberg har ett globalt hållbarhetsprogram, Together Towards Zero, som består av fyra områden, vart och ett med ambitiösa mål för 2022 och 2030. Läs mer:

TTZ%20Launch%20post

 

 

Läs mer i den svenska folder som sammafattar Carlsberg Sveriges arbete med hållbarhet och Together Towards ZERO.

Carlsberg_Sverige_hallbarhetsfolder_2021

 

Policyer. Att ha tydliga, lättillgängliga och visuellt trevliga policyer förenklar vår vardag. Inte nog med att det ger en tydlig bild över vad vi har att förhålla oss till utan det ger oss även tydligare riktlinjer gällande krav vi kan ställa på våra leverantörer och sammarbetspartners.