Rapportering och Policyer

Rapportering. Varje år rapporterar vi in resultat i ett system som heter Enablon. Det görs inom hela gruppen och det görs antingen varje månad, kvartal eller på årsbasis. Vi är många som ”äger” olika indikatorer vilket gör hållbarhetsarbetet till en naturlig del i den dagliga affären. Carlsberg Group sammanställer all data och uppgifter i en samlad hållbarhetsrapport för koncernen.

Carlsberg Group Sustainability Report 2021.

Carlsberg Group Sustainability Summary 2021.

Carlsberg har ett globalt hållbarhetsprogram, Together Towards ZERO and Beyond. Läs mer på Carlsberg Groups hemsida.

Läs mer i den svenska folder som sammafattar Carlsberg Sveriges arbete med hållbarhet (för 2020-2021).

Carlsberg_Sverige_hallbarhetsfolder_2021

Policyer. Att ha tydliga, lättillgängliga och visuellt trevliga policyer förenklar vår vardag. Inte nog med att det ger en tydlig bild över vad vi måste förhålla oss till utan det ger oss även tydliga riktlinjer gällande krav vi kan ställa på våra leverantörer och samarbetspartners.

Läs mer om Carlsberg Groups Policyer.