FÖR EN HÅLLBAR AFFÄR

Vårt program Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB) består av ambitioner och konkreta mål inom miljöpåverkan, social hållbarhet och bolagsstyrning (ESG) som är de mest väsentliga för vår verksamhet och för samhället i stort. Vi arbetar med elva fokusområden och har ambitiösa mål inom respektive av dem för 2030 och 2040.

TOGETHER TOWARDS ZERO & BEYOND

NOLL KOLDIOXIDAVTRYCK

ZERO Carbon Footprint@2x

Vi fortsätter att uppfylla våra tidigare Noll-åtaganden, inklusive vårt mål om Noll Koldioxidutsläpp vid våra bryggerier och en 30-procentig minskning av koldioxidavtrycket över värdekedjan till 2030. Utöver detta kommer vi att gå längre genom att arbeta för att nå ett nytt mål för Netto Noll Koldioxidavtryck över värdekedjan till 2040.

NOLL JORDBRUKSAVTRYCK

ZERO Farming Footprint@2x

Med Together Towards ZERO and Beyond har vi introducerat hållbart jordbruk som ett nytt fokusområde. Här har vi nya mål och aktiviteter i vår uppströms värdekedja, samt nya milstolpar för 2030 och 2040. Alla inköpta råvaror ska komma från hållbara källor och odlas med regenerativa jordbruksmetoder, med målet att detta gäller för 30 % av alla råvaror senast 2030, och 100 % till 2040.

NOLL FÖRPACKNINGSAVFALL

ZERO Packaging Waste@2x

Hållbara förpackningar är ett nytt ESG-fokusområde. Här har vi nya mål och aktiviteter, både i vår upp- och i nedströms värdekedja och med milstolpar för 2030. 2030 ska 100 % av våra flaskor och burkar vara återvinningsbara, återanvändningsbara eller förnybara. 90 % av våra flaskor och burkar ska samlas in och återvinnas efter användning. Vi siktar dessutom på en 50  minskning av ny fossilbaserad plast och att ha 50 % återvunnet material i våra flaskor och burkar.

NOLL VATTENSPILL

ZERO Water Waste@2x

Vattenambitionen fastställdes i vårt föregående ESG-program. Nu har vi justerat ambitionsnivån och infört ytterligare mål och aktiviteter, samt nya milstolpar för 2030. Vi ska leverera förbättringar och nå ett branschledande globalt mål på 2,0 hl/hl i vattenanvändning, samtidigt som vi bibehåller vårt mål på 1,7 hl/hl för bryggerier i högriskområden till 2030. På bryggerier i de områden där vatten är en bristvara ska 100 % av vattnet som förbrukas vid dessa bryggerier återföras.

NOLL OANSVARIG KONSUMTION

ZERO Irresponsible Drinking@2xAmbition fastställdes i vårt föregående ESG-program. Nu har ambitionsnivån justerats och ytterligare mål och aktiviteter, med nya milstolpar för 2030, har inkluderats. Vi kommer fortsätta att uppfylla våra åtaganden, inklusive uppmuntran till ansvarsfullt beteende genom våra varumärken, kommunikation på våra förpackningar och genom lokala partnerskap. Utöver detta kommer vi att arbeta mot nya mål, inklusive en global portföljandel på 35 % för våra lågalkohol- och alkoholfria brygder för att ytterligare öka konsumenternas valmöjligheter

NOLL OLYCKSKULTUR

ZERO Accident Culture@2x

Vårt mål är att nå en Noll olyckskultur genom att alltid ha hälsa och säkerhet i fokus. Ambitionen fastställdes i vårt föregående ESG-program och vi vill se en årlig minskning av olycksfrekvensen mot noll fram till 2030. Att skydda våra medarbetares hälsa och säkerhet i alla arbetsaktiviteter är ett kärnvärde för hur vi driver verksamheten. Vi tror att alla olyckor går att förebygga och att arbeta aktivt med frågorna är avgörande för en säker arbetsmiljö.

 

Övriga områden inom Together Towards ZERO and Beyond

En sammanfattning av Carlsberg Sveriges hållbarhetsarbete 2023-2024

Carlsberg_Sverige_hallbarhetsarbete_2023_2024

Carlsberg Group ESG Report 2023


Ladda ner rapporten


CARLSBERG GROUP POLICYER

Policyer. Att ha tydliga, lättillgängliga och visuellt trevliga policyer förenklar vår vardag. Inte nog med att det ger en tydlig bild över vad vi måste förhålla oss till utan det ger oss även tydliga riktlinjer gällande krav vi kan ställa på våra leverantörer och samarbetspartners.


LÄS MER OM CARLSBERGS POLICYER

Läs mer om Carlsbergs hållbarhetsprogram, Together Towards ZERO and Beyond på Carlsberg Sveriges hemsida


Vi använder cookies för att erbjuda våra online-tjänster. Genom att klicka på “Jag accepterar” samtycker du till användningar av cookies såvida du inte har inaktiverat dem. Detaljer och instruktioner för inaktivering av cookies.