Samarbeten

Röda Korset
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. De finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor. Sedan 2011 samarbetar Carlsberg Sverige med Röda Korset genom Ramlösa Vattenfond.

Returpack
Som medlem i Sveriges Bryggerier är vi en av ägarna till Returpack, tillsammans med Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelshandlareförbundet. Returpacks mål är att öka återvinningen av metallburkar och PET-flaskor i Sverige. Naturvårdsverket har satt som mål att den svenska återvinningen av metallburkar och PET-flaskor ska uppgå till 90 procent. I dagsläget återvinns ca 88 procent. Returpack tar emot mer än 2,4 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av dessa förpackningstyper.

Dryckesbranschens Klimatinitiativ
Ett branschsamarbete mellan Systembolaget, Sveriges Bryggerier, SVL och medlemsföretag, med syfte att minska branschens klimatpåverkan. Visionen är en Dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas. Läs mer.

Prata om alkohol
Prata Om Alkohol är ett forskningsbaserat metodmaterial som är anpassat för hälsofrämjande arbete med ungdomar. Metoden bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på att lära ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol. Pedagogiken bygger på gruppdynamiska övningar, samtal i grupp och rollspel samt dramatiseringar. Materialet är beställt av 75 procent av alla högstadie- och gymnasieskolor i Sverige och sedan starten har uppskattningsvis drygt en halv miljon elever arbetat med materialet.

Prata Om Alkohol drivs sedan starten 2006 av företaget Kunskapskraft & Media med medel från branschföreningarna Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och Sveriges Bryggerier. SVL och Sveriges Bryggerier arbetar aktivt med ett stort antal branschgemensamma frågor i Sverige. Ett av dessa områden är att motverka att unga konsumerar alkohol. Andra områden som branschen också arbetar för att motverka alkoholkonsumtion i är graviditet och trafik. Genom vårt medlemskap i Sveriges Bryggerier stöttar Carlsberg Sverige Prata om alkohol.

Fossilfritt Sverige
Carlsberg Sverige gick med i initiativet 2018, som det första bryggeriet. Fossilfritt Sverige är regeringens initiativ för att samla aktörer och bidra till att Sverige blir en av världens första fossilfria välfärdsländer.

DLF Färdplan 
Carlsberg Sverige är med i DLFs Hållbarhetsnätverk och var ett av medlemsföretagen som arbetade med att formulera den färdplan som tagits fram inom ramen för Fossilfritt Sverige. Läs mer.

LIs Hållbarhetsmanifest
Livsmedelsföretagens fem åtaganden för en hållbar och livskraftig svensk livsmedelsproduktion

  • Fossilfri industri
  • Halvera matsvinnet
  • Materialåtervinningsbara förpackningar
  • Goda villkor i leverantörsledet
  • Effektivare vattenanvändning

Läs mer.

AGM – Alkoholgranskningsmannen
AGM bevakar hur företag informerar om och marknadsför alkoholhaltiga drycker i Sverige. Om ett företag bryter mot de rekommendationer och lagar som finns för reklam för alkohol- och lättdrycker, har AGM rätt att döma företaget och offentliggöra beslutet. En öppen dialog med AGM innebär ett värdefullt samarbete i Carlsberg Sveriges strävan att arbeta transparent och ärligt med marknadskommunikation.