Carlsberg minskar koldioxidavtrycket

Genom att förbättra förpackningars hållbarhet, köra mer effektiva transporter och använda enbart förnybar energi i produktionen, har Carlsberg Sverige minskat sitt relativa koldioxidavtryck med 19 procent över värdekedjan mellan 2015 och 2019. Globalt minskar Carlsberg sina relativa koldioxidutsläpp över värdekedjan med 7 procent under samma tidsperiod. Det är några av resultaten som framkommer i den […]

Carlsberg Sverige inför Plastlöfte

Carlsberg Sverige fortsätter arbetet mot en mer klimatsmart förpackningsportfölj och lanserar nu ett nytt Plastlöfte med tydliga mål för att minska plastanvändningen och nedskräpningen av plast i naturen. I ett första steg ska Carlsberg Sverige minska företagets klimatpåverkan med upp till 60 procent per förpackningsslag som omfattas av plastlöftet. För drygt tre år sedan blev […]

Lucia nalkas, en högtid då behovet av nattvandrare är stort

Lördagens Luciavaka är en kväll då behovet av nattvandrare är stort. Även om det är kallt ute så här års så är det många ungdomar som ses ute, eller tar sig mellan fester. – Även om det traditionella Luciafiranet är inställt och det finns klara restriktioner för hur många vi ska vara som träffas, vet […]

Sverige bra på återvinning, men vi måste panta ännu mer

Två av Carlsberg Sveriges vanligaste förpackningstyper är PET-flaskor och aluminiumburkar. Det är förpackningar med låg klimatpåverkan, dels för att de innehåller upp till 60 procent återvunnet material och dels för att de återvinns upp till 85 procent genom det svenska pantsystemet. Pantsystemet drivs av Returpack som etablerades 1984 då aluminiumburkarna introducerades på den svenska marknaden […]

Högsta betyg för vårt klimatarbete

Carlsberg-koncernen har uppmärksammats för sitt ledarskap inom hållbarhet av den globala organisationen Carbon Disclosure Project, och kommit in på deras exklusiva A-lista. Carlsberg är ett av få, av totalt fler än 5 800 företag, som uppnått ett godkännande för att hamna på Carbon Disclosure Projects A-lista. Genom gediget arbete inom klimatområdet klassas Carlsberg som ledande […]