Jenny – en Super ZERO Hero

Jenny Magnil, är vår nästa Together Towards ZERO and Beyond Super ZERO Hero. Hon arbetar som Procurement manager och arbetar med våra leverantörer inom förpackning och råmaterial.

Vad gör du i din roll på Carlsberg Sverige?
Jag arbetar strategiskt med våra leverantörer inom förpackningar och råmaterial. Jag driver SRM (Supplier Relationship Management), ett samarbetsforum som jag var delaktig i att implementera i Carlsberg Sverige för ca 6 år sedan. Vi fokuserar mycket på ständiga förbättringar och nya initiativ. Jag är också länken mellan den centrala och lokala inköpsorganisationen. Förutom detta är jag också delaktig i många projekt som rör förpackningar och jag har ett väldigt nära samarbete med flertalet av våra leverantörer.

Hur arbetar du med Together Towards ZERO and Beyond?
Främst genom en tät dialog med våra leverantörer och mina kollegor i TTZAB-teamet. Vi undersöker tillsammans vilka möjligheter och lösningar som våra leverantörer kan erbjuda och vilka lösningar som passar just oss. Våra leverantörer är experter på sina produkter, så här krävs ett gott samarbete. Ett stort fokusområde är vår Plastic Pledge, där jag tillsammans med mina kollegor har varit delaktig i att utforma Carlsberg Sveriges vision gällande plastförpackningar.

Vilka utmaningar finns det med att konvertera till en mer hållbar förpackningsportfölj utifrån ett inköpsperspektiv?
Utmaningarna är främst en hög prisbild för återvunnet material men också tillgång på material. Det är viktigt att produkten efter konvertering håller samma höga kvalitet som innan, så att den kan återvinnas, något som ibland kan vara utmanande.

Hur arbetar vi med det nya området Noll jordbruksavtryck?
Lokalt är vi precis i början av att sätta upp ett arbetssätt inom detta område. Det handlar om att råvarorna som vi använder i våra produkter till 100 % ska vara hållbart odlade år 2040. Vi börjar med att titta på kornmalt, men på sikt ska även detta gälla för vete, ris, socker, majs, mm. Det är viktigt för oss att samarbeta med bönder och andra i denna del av värdekedjan, då råvarorna och förädlingen av dem står för över 25 % av Carlsberg Sveriges totala koldioxidavtryck.

Varför är det viktigt för Carlsberg att arbeta för en mer cirkulär och hållbar affär?
Jag anser att det är en självklarhet att vi som en av de större aktörerna inom dryckesbranschen har stort fokus på detta område. Vi har ett ansvar att bidra och göra skillnad och det ska vi också göra. Det sker mycket inom detta område, och det går snabbt. Det är viktigt att vi hänger med och är beredda inför nästa steg för att på så sätt bidra till en hållbar framtid där vi samtidigt har en lönsam affär.

Vad tycker du vi gör bra?
Vi har ett fantastiskt TTZAB team med otroligt engagerade medarbetare som tycker detta är intressant och kul! Vi är bra på att uppmärksamma och driva TTZAB internt. Jag tycker också att vi har kommit långt med de projekt vi har drivit internt, t ex. 100 % återvunnen shrink runt multipack, på relativt kort tid. Om man kikar bara några år tillbaka i tiden var dessa frågor inte alls lika högt upp på agendan, vi ska vara stolta över det vi gjort och fortsatt gör.

Hur tycker du att vi kan bli ännu bättre?
Jag tänker att vi kan bli ännu bättre på att inkludera hållbarhet som en del av processen när vi implementerar nya produkter, det ska vara en självklarhet och väga lika tungt som alla de andra elementen. Om vi inte klarar att göra produkten så hållbar som vi tänkt från början, ja då får vi tänka om.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *