Samhällsengagemang

Carlsberg Sverige tar ansvar och vi engagerar oss i lokalsamhället

Vi använder vårt inflytande och vår möjlighet att samarbeta i samhället där vi verkar och vi är fast beslutna att bidra med ett positivt samhällsengagemang.

Vi stärker upp vårt hållbarhetsarbete genom god ekonomisk utveckling, investeringar i hållbarhet och genom att investera och delta i lokalt samhällsengagemang.

På så sätt skapar vi goda relationer med våra intressenter och i det samhälle vi verkar, förstärker den positiva bilden av Carlsberg Sverige och stärker inte bara vår position som ledande i dryckesbranschen utan även bidrar till en långsiktigt och positiv samhällsutveckling där vi är verksamma.

 

Sponsring

För oss som alkoholproducent, där våra produkter är producerade för att kunna avnjutas av vuxna, är det extra viktigt att samtidigt försöka bidra till avhållsamhet från alkohol och droger bland ungdomar och unga vuxna

Därför är syftet med vår lokala samhällssponsring att främja ungdomars utveckling, bidra till avhållsamhet från alkohol och droger genom att bidra till att skapa en meningsfull fritid. Vi har valt att fokusera denna lokala samhällssponsring till våra två produktionsorter, Falkenberg och Ramlösa (Helsingborg).

För Carlsberg Sveriges del innebär det att vi idag sponsrar ett 50-tal föreningar där de flesta aktiviteter finns representerade, som t ex kulturprojekt, ryttarföreningar, innebandy- och fotbollsklubbar. Sponsringssamarbetet sker med våra drycker, läsk och vatten, som föreningen och verksamheten kan omsätta till inkomster genom försäljning och genom att lämna in panten.