VD om hållbarhet

Carlsbergs syfte är att vi ska brygga för ett bättre nu och för en bättre framtid.  Och alltid med utgångspunkt i ett hållbart företagande. Vår ambition är att säkra långsiktig hållbar utveckling och här integrerar vi såväl ekonomiska och miljömässiga som sociala aspekter i vår verksamhet.

Vi vill bli branschens ledande företag inom hållbarhet och har definierat det som att vara och uppfattas som Sveriges mest ansvarsfulla bryggeri. Vi vill ge ett positivt bidrag till samhället och miljön genom att utveckla och genomföra ansvarsfulla metoder som ska leda oss till framgång.

Det är först när vi alla – samhället, enskilda individer, stat och företag – tar gemensamt ansvar som vi kan skapa en riktig och hållbar förändring. I det arbetet vill vi gå i främsta ledet och gärna inspirera andra att göra detsamma.

För att nå våra mål är det viktigt att hållbarhetsarbetet är integrerat som en naturlig del i hela vår värdekedja och är en del av viktiga och strategiska beslut som vi fattar på företaget.

Som Sveriges ledande bryggeri, med många starka och omtyckta varumärken i vår portfölj, har våra kunder och konsumenter med all rätt även höga förväntningar och krav på oss när det gäller hur vi tar vårt ansvar i samhället. Vi har kommit en bra bit på vägen, men har fortfarande en lång väg att gå innan vi når våra mål.

 

Vi är fast beslutna att fortsätta framåt och det här är ingenting som vi kan göra själva, utan en stor del av framgången ligger i många av de samarbeten vi driver tillsammans med kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Tillsammans blir vi starkare och kan bidra till ett bättre samhälle och en mer lönsam affär. Vi hittar gärna ännu fler samarbeten och tror att ju närmare hållbarhetsarbetet ligger affärsmålen desto effektivare och högre prioritet får det.

Det finns mycket mer vi kan göra tillsammans!

Peter Hammarstedt, VD Carlsberg Sverige