VD om hållbarhet

Hösten 2022 lanserade vi ett uppdaterat hållbarhetsprogram, Together Towards ZERO and Beyond. Vi har satt ännu lite mer ambitiösa globala mål och förlängt tidshorisonten fram till 2040. Det är 17 år fram i tiden vilket kan tyckas avlägset, men vi vet också att vi måste agera redan idag om vi ska nå de långsiktiga målen och ställa om verksamheten till en ännu mer hållbar affär. 2040 ska Carlsberg-koncernen ha netto noll klimatpåverkan över hela värdekedjan och vi är på god väg på den resan.

2022 var ett år präglat av stor osäkerhet i omvärlden. Rysslands krig i Ukraina pågår fortfarande och det har gett effekter som påverkar varu- och energitillgången i stora delar av Europa, inflationen är hög och likaså råvarupriserna. Osäkerheten är inte över och 2023 fortsätter att vara delvis turbulent och besvärligt. Men, vi har stark tilltro till oss själva, vi är stolta över våra fantastiska produkter och varumärken och vi fokuserar på det vi verkligen kan påverka.

När vi tittar tillbaka på 2022 är det några höjdpunkter som jag vill lyfta lite extra. Vi fortsätter att arbeta med energieffektiviseringar i den egna produktionen och har minskat den totala energiförbrukningen på vårt bryggeri i Falkenberg med 20 procent de senaste tre åren.

Vattenanvändningen har minskat med 30 procent de senaste tre åren. 2022 hade vi ett snitt på under 2 liter vatten/1 liter färdig produkt.

Vi arbetar kontinuerligt för att ha en mer hållbar förpackningsportfölj. Idag har vi 50 procent återvunnet material i all PET vi producerar i Falkenberg. All shrink runt våra multipack är av 100 procent återvunnen plast.

Att kunna erbjuda konsumenterna goda alkoholfria drycker är viktigt för oss, idag har vi 21 alkoholfria alternativ, öl, cider och blanddryck.

Sommaren 2022 uppmärksammade vi vikten av att vara nykter på sjön med kampanjen ”Don’t Drink and Boat” då vi öppnade en alkoholfri undervattensbar på botten av havet vid Smögen.

Vårt mål är att nå en fossilfri logistikkedja och i höstas introducerade vi de första tunga elektriska lagertransporter i Halland tillsammans med teknikföretaget Einride.

Vår ambition är att alla affärsbeslut vi fattar på Carlsberg Sverige ska vara hållbara; ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Nu ökar vi takten på hållbarhetsagendan och fortsätter vår strävan mot en hållbar framtid. Och jag hoppas att du vill följa med oss på den resan.

Peter Hammarstedt, VD Carlsberg Sverige