Vår affärsmodell

Upphandling
Global upphandling av högkvalitativt kornmalt och andra råvaror hanteras av en central inköpsfunktion.

Bryggning och fyllning
Globalt har vi bryggerier på mer än 30 marknader som koordineras av en central Supply Chain-funktion. I Sverige har vi ett bryggeri i Falkenberg och en vattenanläggning i Ramlösa.

Distribution
Vi har ett starkt fokus på en effektiv distribution där vi arbetar tillsammans med partners för att nå maximal fyllnadsgrad och minimal körsträcka. Vi använder tågtransport och ellastbil där det är möjligt.

Kunder
Vi har tre kundkanaler: Off Trade (dagligvaruhandel och servicehandel, samt gränshandel), Systembolaget och On Trade (restauranger, pubar, barer, kaféer, hotell och festivaler mm).

Konsumenter
Globalt möter vi varje dag konsumenter på över 150 marknader. I Sverige säljer vi årligen ca 455 miljoner liter dryck. Vi vill ge våra konsumenter bättre upplevelser med våra drycker varje gång.