Medarbetare

Vi vill ha världens bästa medarbetare

Och vi vill att våra medarbetare ska vara stolta över att arbeta på Carlsberg Sverige.

Vi  strävar efter att kunna erbjuda en arbetsplats där våra anställda kan utveckla sin potential i en öppen och inspirerande arbetsmiljö.

Vi är stolta över att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt, med en hög etisk standard där alla medarbetare visar hänsyn och respekt för såväl kollegor, kunder och konsumenter, som för företaget i sig.

Vi vill också medverka till att våra medarbetare mår bra såväl fysiskt som psykiskt. Detta uppnår vi bland annat genom att:
• erbjuda anställda möjlighet till hälsofrämjande aktiviteter
• uppnå en hög standard gällande arbetsmiljö och hälsa och säkerhet i hela företaget

 Vi menar att god hälsa och bra säkerhetsförhållanden ger ett betydande bidrag till vårt övergripande verksamhetsresultat.

Vårt mål är att nå noll olyckor. Vi ska säkerställa att alla anställda och entreprenörer på alla verksamhetsorter och anläggningar informeras och utbildas i att tillämpa vår policy och våra riktlinjer så att de kan utföra sina uppgifter på ett säkert sätt.

Varje år anordnar vi interna och externa hållbarhetsaktiviteter med fokus på olika relevanta hållbarhetsfrågor. Vi bjuder in intressenter som får delta och delge kunskap. Ett uppskattat inslag av både medarbetare, samarbetspartners och kunder.