Ramlösa Vattenfond

Carlsberg Sverige har tillsammans med Röda Korset och Ramlösa Vattenfond inbringat över (motsvarande) 700 miljoner liter rent vatten till vattenprojekt i utsatta områden, som Afrika och Asien. Många hundra tusentals människor har hittills, tack vare dessa projekt, tillgång till rent vatten och därmed en bättre sanitet. Och så länge Ramlösa Vattenfond finns kommer denna siffra bara att öka.

2011 inledde Carlsberg Sverige ett samarbete med Röda Korset för att bidra till vattenprojekt i utsatta områden där vattenbristen idag är stor. Sedan dess har försäljningen av Ramlösa bidragit till över (motsvarande) 700 miljoner liter rent vatten. (jan 2021)

För varje liter såld Ramlösa bidrar Carlsberg Sverige med motsvarande mängd rent vatten till Röda Korsets vattenprojekt i områden med stor vattenbrist.

Namibia_okorkat_2

 

 

– Det är ett tydligt konkret projekt som knyter an till vår verksamhetspåverkan där vatten är en ändlig naturlig resurs som inte kan tas för givet på många platser i världen. Bristen på rent vatten är stor och närmare en miljard människor har inte tillgång till det, säger Thom Ståhl, varumärkesansvarig Ramlösa.

Vattenfrågan ligger högt på agendan då vi är helt beroende av tillgång till rent vatten. Bidrag till vattenprojekt i delar av världen där bristen är stor, minskat spill från produktion och vattenrening av vårt eget avloppsvatten gör att Carlsberg Sverige bidrar till en mer hållbar vattenhantering.

17488 - Vattenkälla i Etiopien (1)

Läs gärna mer om Röda Korsets arbete på deras hemsida.