Ramlösa Vattenfond

Carlsberg Sverige har genom Ramlösa Vattenfond inbringat över (motsvarande) 830 miljoner liter rent vatten till svenska Röda Korsets vattenprojekt i utsatta områden i Afrika och i Asien. Många hundratusentals människor har tack vare dessa projekt tillgång till rent vatten och därmed en bättre sanitet. Och så länge Ramlösa Vattenfond finns kommer denna siffra bara att öka.

2011 inledde Carlsberg Sverige ett samarbete med Röda Korset för att bidra till vattenprojekt i utsatta områden där vattenbristen är stor. För varje liter såld Ramlösa bidrar Carlsberg Sverige med motsvarande mängd rent vatten till Röda Korsets vattenprojekt. Ramlösa Vattenfond bidrar till att säkra vattentillgången, hygien och sanitet för människor där vatten är en bristvara, i länder som Syd-Sudan, Eritrea och i flyktingläger. Ramlösa Vattenfond har hittills bidragit med över (motsvarande) 830 miljoner liter rent vatten (dec 2022).

Namibia_okorkat_2

 

 

– Det är ett tydligt konkret projekt som knyter an till vår verksamhetspåverkan där vatten är en ändlig naturresurs som inte kan tas för givet på många platser i världen. Bristen på rent vatten är stor och närmare en miljard människor har inte tillgång till det, säger Wiveca Fribert, varumärkesansvarig Ramlösa.

Vattenfrågan ligger högt på Carlsbergs hållbarhetsagenda, då vi är beroende av tillgång till rent vatten i verksamheten. Bidrag till vattenprojekt i delar av världen där bristen är stor, minskat spill från produktion och vattenrening av vårt eget avloppsvatten gör att Carlsberg Sverige bidrar till en mer hållbar vattenhantering.

17488 - Vattenkälla i Etiopien (1)

Läs gärna mer om Röda Korsets arbete på deras hemsida.