TTZAB Fokusområden

Vi fortsätter att uppfylla våra tidigare Noll-åtaganden, inklusive vårt mål om Noll Koldioxidutsläpp vid våra bryggerier och en 30-procentig minskning av koldioxidavtrycket över värdekedjan till 2030. Utöver detta kommer vi att gå längre genom att arbeta för att nå ett nytt mål för Netto Noll Koldioxidavtryck över värdekedjan till 2040.

 

Med utvecklingen av vårt ESG-program har vi introducerat hållbart jordbruk som ett nytt fokusområde. Här har vi nya mål och aktiviteter i vår uppströms värdekedja, och nya milstolpar för 2030 och 2040. Alla inköpta råvaror ska komma från hållbara källor och odlas med regenerativa jordbruksmetoder, med målet att detta gäller för 30 % av alla råvaror senast 2030 och 100 % till 2040.

 

Hållbara förpackningar är ett nytt ESG-fokusområde. Här har vi nya mål och aktiviteter, både i vår upp- och i nedströms värdekedja och med milstolpar för 2030. Till 2030 ska 100 % av våra flaskor och burkar vara återvinningsbara, återanvändningsbara eller förnybara. 90 % av våra flaskor och burkar ska samlas in och återvinnas efter användning. Vi siktar dessutom på en 50 % minskning av ny fossilbaserad plast och att ha 50 % återvunnet material i våra flaskor och burkar.

 

Vattenambitionen fastställdes i vårt föregående ESG-program. Nu har vi justerat ambitionsnivån och infört ytterligare mål och aktiviteter, samt nya milstolpar för 2030. Vi ska leverera förbättringar och nå ett branschledande globalt mål på 2,0 hl/hl i vattenanvändning, samtidigt som vi bibehåller vårt mål på 1,7 hl/hl för bryggerier i högriskområden till 2030. På bryggerier i de områden där vatten är en bristvara ska 100 % av vattnet som förbrukas vid dessa bryggerier återföras.

Ambition fastställdes i vårt föregående ESG-program. Nu har ambitionsnivån justerats och ytterligare mål och aktiviteter, med nya milstolpar för 2030, har inkluderats. Vi kommer fortsätta att uppfylla våra åtaganden, inklusive uppmuntran till ansvarsfullt beteende genom våra varumärken, kommunikation på våra förpackningar och genom lokala partnerskap. Utöver detta kommer vi att arbeta mot nya mål, inklusive en global portföljandel på 35 % för våra lågalkohol- och alkoholfria brygder för att ytterligare

Vårt mål är att nå en Noll olyckskultur genom att alltid ha hälsa och säkerhet i fokus. Ambitionen fastställdes i vårt föregående ESG-program och vi vill se en årlig minskning av olycksfrekvensen mot noll fram till 2030. Att skydda våra medarbetares hälsa och säkerhet i alla arbetsaktiviteter är ett kärnvärde för hur vi driver verksamheten. Vi tror att alla olyckor går att förebygga och att arbeta aktivt med frågorna är avgörande för en säker arbetsmiljö.