Certifieringar och miljöledningssystem

Carlsberg Sverige (Carlsberg Supply Company Sverige AB) är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO sedan 1999 (ISO 14001) respektive 1996 (ISO 9001). Vintern 2018 blev företaget livsmedelscertifierat enligt FSSC 22000. Detta innebär att Carlsberg Sverige uppfyller grundläggande standarder för livsmedelsäkerhet, dvs att tillhandahålla säkra produkter till konsument och undvika skadlig hälsoeffekt vid, eller efter, konsumtion.

Eftersom livsmedelsäkerhetsfaror kan uppstå i alla led i livsmedelskedjan så är styrning genom hela livsmedelskedjan nödvändig.

Företaget är certifierat enligt ISO 45001 (arbetsmiljö) sedan 2020.

Våra ekologiska produkter har godkänts och certifierats av EU:s kontrollorgan och får därmed märkas med EU:s ekomärke (EU-lövet). EU-lövet får bara användas på produkter från EU som har certifierats som ekologiska av ett godkänt kontrollorgan och uppfyller villkor för hur de produceras, bearbetas, transporteras och lagras. Produkterna måste innehålla minst 95 % ekologiska ingredienser och dessutom uppfylla villkor för återstående 5 %. 2022 hade Carlsberg Sverige 24 unika ekologiska produkter.