Certifieringar och miljöledningssystem

Vi är både miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO sedan 1999 (ISO14001) respektive 1996 (ISO9001) och följer dess ledningssystem vad gäller hållbarhet sedan några år tillbaka.

Vintern 2018 blev vi livsmedelscertifierade enligt FSSC 22000. Detta innebär att vi uppfyller grundläggande standarder för livsmedelsäkerhet, dvs att tillhandahålla säkra produkter till konsument och undvika skadlig hälsoeffekt vid, eller efter konsumtion. Eftersom livsmedelsäkerhetsfaror kan uppstå i alla led i livsmedelskedjan så är styrning genom hela livsmedelskedjan nödvändig.