Certifieringar och miljöledningssystem

Vi är både miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO sedan 1999 (ISO 14001) respektive 1996 (ISO 9001) och följer dess ledningssystem vad gäller hållbarhet och kvalitet sedan några år tillbaka.

Våra ekologiska produkter har EU-certifikat.

Vintern 2018 blev vi livsmedelscertifierade enligt FSSC 22000. Det innebär att vi uppfyller grundläggande standarder för livsmedelsäkerhet, dvs att tillhandahålla säkra produkter till konsument och undvika skadlig hälsoeffekt vid, eller efter konsumtion. Eftersom livsmedelsäkerhetsfaror kan uppstå i alla led i livsmedelskedjan så är styrning genom hela livsmedelskedjan nödvändig.

Företaget är certifierat enligt ISO 45 001 (arbetsmiljö) sedan 2020.