Vår hållbarhetsstrategi

Together Towards ZERO & Beyond

Vårt program Together Towards ZERO and Beyond består av ambitioner och konkreta mål inom miljöpåverkan, social hållbarhet och bolagsstyrning (ESG) som är mest väsentliga för vår verksamhet och för samhället i stort. Det är väl mappat mot FN:s globala mål för en hållbar utveckling – Agenda 2030.

Vi arbetar med elva fokusområden och har ambitiösa mål inom respektive av dem för 2030 och 2040.

 • Noll Koldioxidavtryck
 • Noll Jordbruksavtryck
 • Noll Förpackningsavfall
 • Noll Vattenspill
 • Noll Oansvarig konsumtion
 • Noll Olyckskultur
 • Ansvarsfulla inköp
 • Mångfald, jämställdhet & inkludering
 • Mänskliga rättigheter
 • Leva efter vår kompass
 • Lokalt samhällsengagemang

Together Towards ZERO and Beyond är vårt svar på globala utmaningar som ojämlikhet, klimatförändringar och vattenbrist, samt samhällets ökade fokus på hälsa och välbefinnande. Programmet är förankrat i vårt syfte: Brewing for a Better Today and Tomorrow, och är en del av Carlsberg-koncernens övergripande företagsstrategi.

För att uppnå våra mål arbetar vi med att hantera våra mest väsentliga affärseffekter på ett ansvarsfullt sätt, samtidigt som vi vidtar åtgärder som bidrar positivt till samhället. Vi kommer att nå våra Noll-mål i samarbete med alla våra viktiga intressenter; medarbetare, kunder, konsumenter, leverantörer och de lokalsamhällen där vi är verksamma. Vi kan endast göra detta tillsammans.