Vår hållbarhetsstrategi

I juni 2017 lanserades Carlsbergs globala hållbarhetsprogram Together Towards ZERO som är baserad på globala områden/utmaningar relevanta för vår verksamhet och mappad mot FN:s globala mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030. Med FN:s globala mål för en hållbar utveckling har regeringar, civilsamhället, näringslivet och allmänheten en gemensam referensram för att tillsammans utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna, uppnå jämställdhet samt bekämpa klimatförändringarna. Alla 17 globala mål är viktiga och hänger samman, men vi fokuserar på de som ligger närmast vår verksamhet och där vi kan göra störst skillnad.

Med Together Towards ZERO fokuserar vi på de områden som är mest viktiga för vår verksamhet och samhället. Områden där vi har stor påverkan, men där vi också kan göra stor skillnad.Together Towards ZERO består av fyra ambitioner; Noll Koldioxidavtryck, Noll Vattenspill, Noll Oansvarig konsumtion och en Noll Olyckskultur.

Noll Koldioxidavtryck

Carlsberg-koncernen har arbetat med bl a Carbon Trust, för att räkna ut koldioxidavtrycket och vad som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C, den högre ambitionsnivå inom Parisavtalet.

Hösten 2017 blev Carlsberg Sverige det första bryggeriet i Sverige (och inom Carlsberg-koncernen) som är koldioxidneutralt från energiförsörjningen. Vårt fokus framåt är att fortsätta arbeta med energieffektiviseringar i den egna verksamheten, samt att minska vårt ekologiska koldioxidavtryck över hela värdekedjan, med särskilt fokus på förpackningar. Carlsberg Sverige gick som första bryggeri med i regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige hösten 2018. Vi är med i Dryckesbranschens Klimatinitiativ, ett branschinitiativ som drivs av Systembolaget, Sveriges Bryggerier och SVL. 

Noll Vattenspill

Carlsbergs mål är att halvera vattenanvändningen i samtliga bryggerierna innan 2030, med särskilt fokus på högriskområden i Asien.

I Sverige ligger vi redan på låga vattennivåer, men fortsätter ändå att minska andelen vatten som går åt för att producera våra produkter. För att visa på nya tekniska möjligheter att motverka vattenbrist, lanserade vi sommaren 2018, tillsammans med Nya Carnegiebryggeriet och IVL Svenska Miljöinstitutet, ett öl gjort på återvunnet avloppsvatten: PU:REST.

Noll Oansvarig Konsumtion

Carlsberg ska kunna erbjuda alkoholfria alternativ överallt 2022 för att öka konsumenternas valmöjligheter samt ingå långsiktiga partnerskap för att uppmuntra en ansvarsfull konsumtion. I Sverige gör vi mycket inom detta område, här kommer ett urval: Vi kommunicerar ansvarsfulla budskap på våra alkoholhaltiga produkter. Vi utbildar våra medarbetare och byråer i ansvarsfull marknadskommunikation. Vi driver den alkoholfria kategorin och lanserar nya alkoholfria öl- och ciderprodukter på den svenska marknaden, Fulla av Smak – och Fria från Alkohol. På onsdagar firar vi ”Lill-lördag” på Carlsberg Sverige, genom att servera alkoholfritt till lunchen. Vi är sedan 10 år tillbaka samarbetspartner med den ideella stiftelsen Nattvandring.nu. Vi har alkolås på samtliga våra tjänstefordon. Vi samarbetar med kunder i kampanjer för att minska rattonykterhet.

Noll Olyckskultur

Ett område som kanske främst är internt riktat men som är viktigt att få på plats. Carlsberg arbetar över hela organisationen, med fokus på den egna produktionen och logistikverksamheten, till försäljning och administration, för att skapa en bra arbetsmiljö och bygga en kultur kring noll olyckor.

Läs mer i Carlsberg-koncernens Hållbarhetsrapport för 2020.