Carlsberg överträffar förväntningarna och levererar ett starkt hållbarhetsresultat

I den globala hållbarhetsrapporten för 2022 som nu publicerats, visar Carlsberg att man överträffar de globala målen för NOLL Koldioxidavtryck och NOLL Vattenspill, vilket ger positiva effekter både för verksamheten och för samhället i stort. Det nyligen lanserade ESG-programmet*, Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB), bygger vidare på framstegen som gjorts, med nya mål och ambitioner för 2030 och 2040.

Med resultaten från 2022 avslutas Together Towards ZERO (TTZ) som när det lanserades 2017 var ett av de mer ambitiösa i branschen, med tydliga mål och ambitioner för 2022 och 2030 inom NOLL Koldioxidavtryck, NOLL Vattenspill, NOLL Oansvarig Konsumtion och NOLL Olyckskultur.

I höstas lanserades TTZAB med ännu lite mer ambitiösa globala mål fram till 2040. Hållbarhetsagendan är utökad med två nya områden; NOLL Jordbruksavtryck och NOLL Förpackningsavfall.

-Vi ska fortsätta bygga på den starka grund vi lagt och jag är säker på att Together Towards ZERO and Beyond kommer hjälpa oss att leverera resultat som är bra för samhället, vår affär och vår möjlighet att brygga öl av hög kvalitet med låg miljöpåverkan, idag och i framtiden. Och hjälpa oss i vår strävan att nå vårt syfte: Brewing for a Better Today and Tomorrow, säger Carlsbergs koncernchef Cees ’t Hart.

Mellan 2015 och 2022 har Carlsberg-koncernen minskat de relativa koldioxidutsläppen med 57 procent, bland annat genom att öka andelen förnybar energi i den egna produktionen och genom att utvinna biogas från bryggeriernas spillvatten. Den relativa vattenanvändningen har minskat med 31 procent mellan 2015 och 2022 och tio bryggerier har nu en vattenanvändning under 2.0 liter/liter färdig produkt, varav tre av dem finns i högriskområden. Den alkoholfria kategorin har utvecklats och växt, och alkoholfria alternativ finns nu på 90 procent av Carlsbergs marknader, och bara under 2022 lanserades 32 nya alkoholfria produkter globalt. Vi har fortsatt att bygga på en stark global säkerhetskultur med hjälp av utbildning och beteendeförändring.

Vi höjer ambitionsnivån på Carlsberg Sverige
-Det gläder mig att Carlsberg Sverige fortsätter att flytta fram positionerna inom hållbarhetsområdet. I år ökar vi takten ytterligare för att kunna leverera på de långsiktiga målen och ambitionerna till 2030 och 2040. Tillsammans med våra kunder, leverantörer och partners över värdekedjan arbetar vi för att ställa om verksamheten till en ännu mer hållbar affär, säger Peter Hammarstedt, vd Carlsberg Sverige.

Carlsberg Sverige har sedan 2017 en klimatneutral produktion utifrån energiförsörjningen, då man sedan dess endast använder förnybara energikällor, biogas och grön certifierad el. Arbetet med energieffektiviseringar i den egna produktionen fortsätter och man har minskat den totala energiförbrukningen på bryggeriet i Falkenberg med 20 procent de senaste tre åren. 2022 var 18 % av gasproduktionen egenproducerad (17 % 2021).

Carlsberg Sveriges vattenanvändning har minskat med 30 procent de senaste tre åren. 2022 var snittet på under 2 liter vatten/1 liter färdig produkt, en minskning på 7 % vs 2021 (2,13 l/l).

Carlsberg Sverige arbetar kontinuerligt för att ha en mer hållbar förpackningsportfölj. Idag består all PET som produceras i Falkenberg av 50 procent återvunnet material. All shrink runt multipack är gjorda av 100 procent återvunnen plast.

Målet är att nå en fossilfri logistikkedja och i höstas introducerades den första tunga elektriska lagertransporten i Halland tillsammans med teknikföretaget Einride. Det ger en årlig minskning på 80 ton C02.

Att kunna erbjuda konsumenterna goda alkoholfria drycker är viktigt, idag har Carlsberg Sverige 21 alkoholfria alternativ, öl, cider och blanddryck i portföljen. I somras uppmärksammades vikten av att vara nykter på sjön med kampanjen ”Don’t Drink and Boat” där man satte en undervattensbar på botten av havet vid Smögen.

Arbetet med att nå en Noll Olyckskultur är centralt, 2022 resulterade i 3 LTAs (Lost Time Accidents) vs 6 st 2021). Fokus ligger på beteendeförändring, utbildning och riskbedömning och man erbjuder bl a ledarskapsutbildning och utbildning i säker bilkörning.

Läs mer i den globala hållbarhetsrapporten för 2022 samt i sammanfattningen.

*ESG står för Environmental, Social and Governance

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *