Nu lanserar vi 100 procent återvunnen plast för Falcons samtliga multipack

Genom att använda återvunnet material minskar vi plastsvepens klimatpåverkan med 50 procent.  Carlsberg har ett globalt hållbarhetsprogram, Together Towards Zero, med ambitionen att minska klimatpåverkan med 30 procent över värdekedjan till 2030. Förpackningar står för största delen av koldioxidavtrycket (44 procent) och här kan vi göra skillnad. Carlsberg Sverige var först med att använda 100 […]

Noll vattenspill på Carlsberg

Öl består till över 90 procent av vatten och ölbryggning är en vattenintensiv process, så för oss är det är viktigt att använda vatten effektivt och cirkulärt. Carlsberg-koncernen har ett globalt mål att minska vattenanvändningen med 50 % fram till 2030. I Sverige arbetar Carlsberg konsekvent med att minska vattenanvändningen. Sedan 2010 har vattenanvändningen minskat […]

Partnerskap med kunder för att växa alkoholfri öl

Det finns ett ökat intresse efter välsmakande alkoholfria alternativ. Genom att samarbeta med kunder och partners ökar vi tillgängligheten. Vi vill att våra produkter ska avjnutas ansvarsfullt. Ett viktigt fokus för att nå Noll Oansvarig Konsumtion är att utöka den alkoholfria portföljen och erbjuda konsumenterna 100 procent valmöjlighet. Carlsberg var först med alkoholfri fatöl i Sverige. Idag […]

Nattvandring.nu – ett samarbete vi är mycket stolta över

Carlsberg Sverige har varit partner till stiftelsen Nattvandring.nu i snart 10 år.  Nattvandring.nu bildades 2008 och Carlsberg Sverige blev partner kort därefter. Idag engagerar stiftelsen nästan 50 000 vuxna som är aktiva i 370 lokala nattvandringsgrupper runt om i landet. 2018 gjordes 19 500 nattvandringar från norr till söder. – Vi finns där ungdomarna är, ute på […]

Dryckesbranschen gör gemensam sak för att minska sin klimatpåverkan

Initiativets första rapport visar att förpackningar och transporter är de största orsakerna till branschens klimatavtryck. I Dryckesbranschens Klimatinitiativs första klimatmätning deltog 35 företag vilket utgör 74 procent av Systembolagets försäljningsvolym. Carlsberg Sverige är ett av de deltagande företagen. Deltar gör både stora och små bryggerier, vin- och spritimportörer och deras respektive branschorganisationer, Sveriges Bryggerier, Sprit & […]