3,4 ton skräp upplockat från våra svenska vatten i sommar

I år tog Carlsberg Pladdlingen till Sverige, dvs att paddla och plocka skräp tillsammans med miljöorganisationen GreenKayak. Upplägget är att du kan låna en kajak för två gratis mot att du under paddlingsturen plockade upp skräp och även delade upplevelsen i sociala medier efteråt. Gensvaret var stort. Över 1 800 testade att pladdla under juli till […]

Rent vatten i Etiopien

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete stöttar vi Operakällaren Foundation till förmån för Wateraid. Operakällaren Foundation har hittills samlat in över 42 miljoner kronor till Wateraid och deras vattenprojekt för att säkra tillgången till rent vatten i främst Etiopien i Östafrika. Etiopien är ett av de länder i världen där flest människor saknar rent vatten. […]

Ökad motståndskraft mot vattenrisker

Världsnaturfonden har lanserat ett nytt vattenriskverktyg som kan hjälpa Carlsberg att bli mer motståndskraftiga mot vattenrisker, genom ökad förståelse för olika vattenriskscenarier. Klimatförändringarna förvärrar världens redan idag allvarliga vattenkriser, och beräkningar visar att nästan hälften av den globala BNP:n kan komma från områden med hög vattenrisk år 2050. WWF, har tagit fram ett digitalt vattenriskverktyg […]

Ansvarsfull konsumtion – idag och alla dagar!

Idag firar vi “Global Beer Responsibility Day” för 6:e året i rad. Men, ansvarsfull konsumtion är ett område som vi arbetar med året om, varje dag. Vi vill vara en positiv kraft och aktivt arbeta för en alkoholfri ungdom samt bidra till nolltolerans mot alkohol och bilkörning. Med goda alkoholfria alternativ, värdefulla samarbeten och en […]

Dryckesbranschen använder allt mer återvunnet material

Mer återvunnet material i förpackningar är ett av resultaten som redovisas i Dryckesbranschens Klimatinitiativs rapport för 2019.   62 procent av den totala förpackningsvikten består nu av återvunnet material vilket innebär en ökning med sex procentenheter jämfört med året innan. I Dryckesbranschens klimatinitiativ deltar 43 dryckesföretag, bryggerier och vinimportörer, vilket motsvarar 80 procent av dryckesvolymerna […]