Carlsberg Sverige elektrifierar lagertransporterna i Halland

Carlsberg Sverige kommer att elektrifiera transporterna mellan bryggeriet och externlagret i Falkenberg med hjälp av teknikbolaget Einrides lösningar för elektrifiering av tunga transporter. Satsningen är ett viktigt steg på vägen mot en fossilfri logistikkedja, och kommer att ge en årlig minskning på över 80 ton koldioxid. Den första elektrifierade transporten beräknas rulla vid årsskiftet. Carlsberg […]

Carlsberg-koncernen på väg att nå företagets hållbarhetsmål

I den nyligen lanserade hållbarhetsrapporten lyfts flera framsteg inom hållbarhetsområdet för Carlsberg. Trots fortsatta pandemiutmaningar är Carlsberg på rätt spår att nå de ambitiösa hållbarhetsmålen inom Together Towards ZERO-programmet för 2022 och 2030. Den globala rapporten visar hur Carlsbergs varumärken inspirerar till ett mer hållbart beteende, lyfter koncernens åtagande och resultat för en ansvarsfull affär. […]

Grönt ljus för våra ekologiska produkter

För att en produkt ska få kallas ekologisk måste minst 95 procent av ingredienserna med jordbruksursprung (som malt, humle, socker och extrakt) bestå av ekologiska råvaror, där endast ett fåtal tillsatser får användas. Varje år genomförs en audit för att vi ska fortsätta få eko-certifikat och kunna använda den godkända eko-symbolen på våra eko-produkter. Utrustningen […]

Dryckesbranschens klimatpåverkan minskar

Dryckesbranschens Klimatinitiativ har släppt en ny rapport (för år 2020) som visar att branschens klimatpåverkan minskat något. Initiativet som startades av Sveriges Bryggerier, Systembolaget och Sprit- och Vinleverantörsföreningen 2017, har idag 57 deltagare. Tillsammans står de för närmare 84 % av volymen i Systembolagets fasta sortiment. – Resultaten i årets rapport visar på steg i rätt […]

Just nu pågår World Water Week

Vatten är en nödvändighet i samhället, men också vid öltillverkning. Carlsberg har som globalt mål att minska vattenanvändning på våra bryggerier till hälften fram till år 2030. Det gör vi genom tekniska innovationer och att använda vatten mer effektivt och cirkulärt. Tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet och Carlsberg Sverige har sedan 10 […]