Dryckesbranschens klimatpåverkan minskar

Dryckesbranschens Klimatinitiativ har släppt en ny rapport (för år 2020) som visar att branschens klimatpåverkan minskat något.

Initiativet som startades av Sveriges Bryggerier, Systembolaget och Sprit- och Vinleverantörsföreningen 2017, har idag 57 deltagare. Tillsammans står de för närmare 84 % av volymen i Systembolagets fasta sortiment.

– Resultaten i årets rapport visar på steg i rätt riktning. Vår klimatpåverkan per liter dryck är låg och har minskat sedan första rapporteringen för verksamhetsåret 2018, säger Anna-Karin Fondberg, vd för Sveriges Bryggerier.

I rapporten har utsläpp för bryggerier och importörer undersökts utifrån olika nyckeltal (med avgränsning att inte räkna med jordbruk och förädling). Totalt sett har utsläppen minskat och mängden koldioxid per såld liter dryck är nu 0,19 kilo C02e/liter, jämfört med 0,21 kilo C02e/liter år 2019.

Förpackningar är största bidragare till klimatpåverkan. För bryggerierna i snitt står koldioxidutsläppen från förpackningar för 83 % och för importörerna är siffran 60 %. Tittar man på transporter är det en större post för importörerna än för bryggerierna där 24 % resp. 9 % av koldioxidutsläppen kommer från transporterna.

– För Carlsbergs del innebär undantaget för jordbruk och förädling i DKI-rapporteringen att resultatet inte blir helt jämförbart med våra egna koldioxidberäkningar, säger Anna Anderberg, hållbarhetschef Carlsberg Sverige. I våra egna studier av det relativa koldioxidavtrycket över värdekedjan ser fördelningen mellan de tre största posterna ut på följande sätt; förpackningar (59 %), jordbruk och förädling (26 %) och transporter (13 %) för år 2019. Vi ser DKI-samarbetet som positivt då dryckesbranschen samlas kring gemensamma områden och konkreta initiaitiv där vi jobbar tillsammans. Carlsberg har varit med i DKI sedan starten och vi är mycket stolta över det arbete vi hittills åstadkommit som bransch.

Nytt för i år är fyra övergripande DKI-mål som deltagarna har åtagit sig att nå till 2030, som bransch och som enskilda företag

  • 100 % resurseffektiva och fossilfria inrikestransporter samt en ökande andel fossilfria transporter i utlandet
  • 100 % resurseffektiva och materialåtervinningsbara förpackningar
  • 100 % förnybar el och energi i den egna verksamheten samt en ökande andel i hela leverantörskedjan
  • En strategi för mätbar primärproduktion och odling

Visionen är: En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas. Och det långsiktiga målet är att branschen som helhet ska vara klimatneutral år 2045 i enlighet med de svenska nationella klimatmålen.

Rapporten i sin helhet: DKI-rapport 2020_svenska.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *