Carlsberg-koncernen på väg att nå företagets hållbarhetsmål

I den nyligen lanserade hållbarhetsrapporten lyfts flera framsteg inom hållbarhetsområdet för Carlsberg. Trots fortsatta pandemiutmaningar är Carlsberg på rätt spår att nå de ambitiösa hållbarhetsmålen inom Together Towards ZERO-programmet för 2022 och 2030.

  • Den globala rapporten visar hur Carlsbergs varumärken inspirerar till ett mer hållbart beteende, lyfter koncernens åtagande och resultat för en ansvarsfull affär. Även i vår svenska verksamhet kan vi överlag se ett positivt resultat för 2021 och vi ser fram emot att höja ambitionen ytterligare under de kommande åren, säger Peter Hammarstedt, vd Carlsberg Sverige.

Mot Noll Koldioxidavtryck

Carlsberg samarbetar med partners och leverantörer för att minska koldioxidavtrycket över värdekedjan, detta omfattar råvaruförsörjning, förpackningar och transporter. 2021 uppnåddes bland annat:

Globalt

  • 40 % minskning av koldioxidutsläppen per hektoliter öl sedan 2015, 2 % minskning under 2021. På väg mot målet på en 50 % minskning till 2022 med ambitionen att ha Noll Koldioxidavtryck 2030.
  • På väg att uppnå reduktionsmålen för relativa koldioxidutsläpp över värdekedjan, på 15 % till 2022 och 30 % till 2030 (från 2015), med en minskning på 7 % 2019.
  • Anslöt sig till andra ledande företag i en uppmaning från Vd:ar och beslutsfattare att öka farten mot nettonoll-ekonomier med långtgående åtaganden, policyer och åtgärder inför COP26.
  • ”A”-betyg från CDP för transparens och klimatåtgärder.

Sverige

  • Den svenska produktionen är klimatneutral utifrån energiförsörjningen sedan 2017. Då Carlsberg Sverige, som första stora svenska bryggeri, gick över till 100 % förnybar energi (certifierad grön el och biogas).
  • Den egenproducerade biogasen ökade med 2 % under 2021 (17 %).
  • En minskning av det relativa koldioxidavtrycket med 19 % över värdekedjan mellan 2015 och 2019. Genom mer hållbara förpackningar, mer effektiva transporter och 100 % förnybar energi i den egna produktionen.
  • Lansering av Plastlöfte 2021; PET-portföljen för läsk och stilldrinks nu 50 % återvunnen PET, all öl i multipack har nu plastsvep i 100 % återvunnen plast. Under 2021 lanserades en ny insamlingsmodell för fatölssystemet DraughtMaster för att säkra ökad insamlingsgrad och återvinning.
  • Pladdling i samarbete med GreenKayak. 925 paddlare plockade upp 2,1 ton skräp ur våra svenska vatten. Pladdling är nominerad som ”Årets Hållbarhetskommunikation” på kommunikationstävling Spinn’21.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *