Röster från våra medarbetare

”Att Carlsberg, som en del av samhället, tar stort ansvar för hur vi som företag och våra produkter påverkar både dagens och framtidens konsumenter är viktigt för mig. För mig personligen känns det bra att arbeta på ett företag som ständigt vill göra saker lite bättre och som bryr sig om sin omvärld på olika plan.” Sandra Tonn,  Project Manager Innovation

”Det är viktigt för mig för att visa att vi bryr oss på riktigt och vill bidra till ett mer hållbart samhälle både på kort och långsikt. Våra kunder och konsumenter blir också allt mer medvetna om dessa viktiga frågor så det är en förutsättning att jobba aktivt inom detta område för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Jag tycker även att det stärker stoltheten och engagemanget internt vilket i sig är väldigt viktigt för göra ett bra jobb och nå uppsatta mål.” Jonathan Luks, KAM Systembolaget och Export

”För mig är hållbarhet inte bara ett koncept på papper, utan det handlar mer om hur vi agerar i vardagen – med hållbarhet integrerat i vår livsstil. Att agera hållbart innebär för mig främst att bry sig om samhället och vår planets framtid. Att min arbetsgivare, Carlsberg Sverige arbetar aktivt med hållbarhet uppskattar jag och jag värdesätter högt att vi delar samma principer och värderingar.” Vladyslav Kozak, Business Analyst

”För mig är det en självklarhet att alla ska ta sin del av ansvaret för en hållbar värld. Carlsberg är ju dessutom ett välkänt företag med stor genomslagskraft som ger oss ytterligare möjligheter att påverka även andra i rätt riktning.” Anna Birath, Procurement Manager

”Med den världsutveckling som vi ser idag känns det allt viktigare att arbeta för ett hållbart Sverige. Jág är därför väldigt stolt över att säga att jag är anställd på Carlsberg Sverige, ett företag som hela tiden arbetar med allt ifrån klimat och hälsa till integrering. Det bidrar inte bara till ett bättre samhälle utan även till att vi får ett högre anseende hos våra kunder och konsumenter vilket leder till att vi kan göra bättre affärer.” Linn Gezelius, Sales Coordinator Convenience & Retail