Noll Förpackningsavfall

Vår ambition är att uppnå Noll Förpackningsavfall

Med utvecklingen av vårt ESG-program från Together Towards ZERO (TTZ) till Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB), har vi introducerat förpackningar som ett nytt ESG-fokusområde. Det nya området Noll Förpackningsavfall har mål och aktiviteter, både i vår upp- och i nedströms värdekedja och med nya mål för 2030.

Till 2030 ska 100 % av våra flaskor och burkar vara återvinningsbara, återanvändningsbara eller förnybara. 90 % av våra flaskor och burkar ska samlas in och återvinns efter användning. Vi siktar dessutom på en 50 % minskning av ny fossilbaserad plast och att ha 50 % återvunnet material i våra flaskor och burkar.

De aktiviteter vi kommer att vidta för att uppnå ambition inom Noll Förpackningsavfall kommer skapa koldioxidfördelar som hjälper oss att påskynda framstegen mot att nå Netto Noll Koldioxidavtryck över värdekedjan till 2040.

VÅRA GLOBALA MÅL

2030

100 % återvinningsbara, återanvändningsbara eller förnybara förpackningar

90 % insamlings- och återvinningsgrad för flaskor och burkar

50 % minskning av ny fossilbaserad plast

50 % återvunnet material i flaskor och burkar