Noll Jordbruksavtryck

Vår ambition är att uppnå Noll Jordbruksavtryck

Med utvecklingen av vårt ESG-program från Together Towards ZERO (TTZ) till Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB), har vi introducerat jordbruk som ett nytt fokusområde. Här har vi en ambition som inkluderar nya mål och aktiviteter i vår uppströms värdekedja, och nya milstolpar för 2030 och 2040.

Vi kommer köpa våra råvaror från hållbara källor och där regenerativa jordbruksmetoder används, med målet att detta gäller för 30 % av alla råvaror senast 2030 och 100 % till 2040.

De aktiviteter vi kommer att vidta för att uppnå vår ambition om Noll Jordbruksavtryck skapar koldioxideffekter som kommer hjälpa oss att påskynda framstegen mot att nå Netto Noll Koldioxidavtryck över värdekedjan till 2040.

VÅRA GLOBALA MÅL

2030

  • 30 % av vårt råmaterial ska odlas med regenerativa jordbruksmetoder och vara hållbart inköpt

2040

  • 100 % av vårt råmaterial ska odlas med regenerativa jordbruksmetoder och vara hållbart inköpt