Noll Koldioxidavtryck

Vår ambition är att uppnå Noll Koldioxidavtryck

Ambitionen fastställdes i vårt föregående hållbarhetsprogram, Together Towards ZERO (TTZ), som lanserades 2017. Inom Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB) har vi höjt ambitionsnivån genom att behålla våra mål till 2030 och införa ett nytt 2040-mål.

Vi kommer fortsätta att uppfylla våra Noll-åtaganden tillsammans, inklusive vårt mål om Noll Koldioxidutsläpp vid våra bryggerier och en 30-procentig minskning av koldioxidavtrycket över värdekedjan till 2030. Utöver detta kommer vi att gå längre genom att arbeta för att nå ett nytt mål för Netto Noll Koldioxidavtryck över värdekedjan till 2040.

För att uppnå vår ambition och våra mål om Noll Koldioxidavtryck kommer vi att vidta konkreta åtgärder över hela värdekedjan och dra nytta av koldioxidminskningar från våra nya mål och aktiviteter inom jordbruk och förpackningar.

Carlsbergs klimatmål är godkända av Science Based Target initiative och kommer bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C, den högre ambitionsnivå inom Parisavtalet.

VÅRA GLOBALA MÅL

2022

  • 50 % minskning av koldioxidavtrycket på våra bryggerier
  • 100 % elektricitet från förnybara råvaror på våra bryggerier
  • 15 % minskning av koldioxidutsläppet över värdekedjan
  • Noll kol på våra bryggerier
  • 100 % kylskåp med låg klimatpåverkan

2030

  • Noll koldioxidavtryck på våra bryggerier 
  • 30 % minskning av koldioxidutsläppet över värdekedjan
  • All förnybar elektricitet måste komma från nya tillgångar (Power Purchase Agreement)

2040

  • Netto Noll över värdekedjan