Noll koldioxidavtryck

Carlsberg-koncernen har arbetat med bl a Carbon Trust, för att räkna ut koldioxidavtrycket och vad som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C, den högre ambitionsnivå inom Parisavtalet. Carlsbergs mål är godkända av Science Based Target initiativet.