Bryggeriet i Falkenberg

Hösten 2017 blev Carlsberg Sverige det första bryggeriet i Sverige, och inom Carlsberg-koncernen, som är koldioxidneutralt från energiförsörjningen. Vårt fokus framåt är att fortsätta arbeta med energieffektiviseringar i den egna verksamheten, samt att minska vårt ekologiska koldioxidavtryck över hela värdekedjan, med särskilt fokus på hållbara förpackningar och odlingsmetoder.