Carlsberg Sverige Plastlöfte

Carlsberg Sverige fortsätter arbetet mot en mer klimatsmart förpackningsportfölj och lanserade i början av 2021 ett nytt Plastlöfte med tydliga mål för att minska plastanvändningen och nedskräpningen av plast i naturen.

I ett första steg ska Carlsberg Sverige minska företagets klimatpåverkan med upp till 60 procent per förpackningsslag som omfattas av plastlöftet.

Den långsiktiga visionen är att hela Carlsberg Sveriges verksamhet ska vara klimatneutral år 2045 och år 2030 ska företaget ha noll plastspill och ett cirkulärt system för plasthantering, samt maximal insamling av alla förpackningar.

Plastlöftet lyder:
Vi vill minska den totala mängden ny fossil plast och ha noll plastspill. Plasten vi sätter på marknaden ska samlas in, återvinnas och kunna återvinnas igen. Vi vill ha optimala cirkulära plastflöden.

Våra första steg på resan:

  1. Introducera 50 % återvunnen plast i PET-portföljen & 100 % återvunnen shrink 2022
  2. 100 % återvinningsbara plastförpackningar 2025
  3. Bidra till att nå 90 % återvinningsgrad 2025