Förpackningar

Förpackningarna är nödvändiga för att bevara våra produkters kvalitet, smak och livslängd. Men, vi vet också att förpackningarna utgör nära häften av vårt koldioxidavtryck i Sverige och är därför ett viktigt fokusområde för oss. Detta i kombination med att dagens konsumenter är mer miljömedvetna än någonsin och hela samhället strävar mot en mer hållbar utveckling ställer höga krav på vår, och andra företags, produktutveckling.

Globalt samarbetar vi i partnerskap med flera leverantörer inom ramen för Carlsberg Circular Community, med syfte att ta ansvar för att använda naturresurserna mer effektivt. Hur kan vi minska mängden förpackningsmaterial, öka andelen förpackningar som kan återanvändas, öka återvinningsgraden och hur kan våra förpackningar få nytt liv?

Hållbara förpackningsinnovationer

Hösten 2018 gjorde Carlsberg sin grönaste och mest klimatsmarta lansering någonsin. Hållbarhet har varit ledstjärnan i arbetet med nya, bättre och grönare Carlsberg. Den nya designen har en tydlig koppling till det skandinaviska renodlade, avskalade och klassiska, samtidigt som den är anpassad till dagens behov. Carlsberg-varumärket, har relanserats med ny design och framför allt med många klimatsmarta lösningar. ”Snap Pack” lanserades på den globala marknaden. En innovation där plasten runt 6-packen har ersatts av ett speciellt framtaget lim som håller ihop burkarna. Carlsberg är först i världen med denna teknik som minskar plastavfallet med över 1 200 ton per år, vilket motsvarar 60 miljoner plastpåsar när det är implementerat fullt ut.

Carlsberg Sverige är först ut med att använda 100 procent återvunnen plast runt 6-packen. Detta minskar dess koldioxidpåverkan med upp till 60 procent.

​En annan förbättring, eller ”Betterment” som gjorts är att den tryckfärg som använts till etiketterna har en Cradle-to-CradleTM certifiering för att förbättra återvinningsgraden. Färgen är miljöcertifierad och framtagen av förnybar energi.

Återvinning är viktigt för att hålla nere klimatpåverkan

PET-flaskor och aluminiumburkar återvinns idag (2017) till 85%.