Vårt koldioxidavtryck

2017 blev Carlsberg Sveriges bryggeri i Falkenberg, samt vattenanläggning i Ramlösa, det första stora bryggeriet i Sverige med noll koldioxidutsläpp från energiförbrukningen. Vi använder enbart förnybara energikällor i produktionen av våra brygder och drycker. Energin kommer från biogas (köpt samt egenproducerad) och grön certifierad el.

Förnybar energi används för samtliga drycker vi brygger eller tappar i Falkenberg och i Ramlösa (öl, läsk, cider, blanddryck och vatten). Märkningen innefattar inte själva förpackningen.

Fokus framåt:

  • Upprätthålla noll koldioxidavtryck i vår egen produktion, samt att genomföra fortsatta energieffektiviseringar

Förpackningar har störst påverkan

När vi tittar på vårt klimatavtryck över hela värdekedjan står förpackningar för nästan 60% av koldioxidavtrycket i den svenska verksamheten. Därav strävar vi efter en mer hållbar förpackningsportfölj. Detta i kombination med att dagens konsumenter är mer miljömedvetna än någonsin och hela samhället strävar mot en mer hållbar utveckling ställer höga krav på vår, och andra företags, produktutveckling.

Fokus framåt:

  • Minska koldioxidavtrycket över värdekdejan med fokus på hållbara förpackningsinnovationer
  • Ambitiösa mål för plastreducering
  • Hållbara odlingsmetoder av råvarorna vi använder i våra brygder och drycker
  • Förflyttning mot en mer hållbar/fossilfri logistikkedja

Globalt samarbetar vi i partnerskap med flera leverantörer inom ramen för Carlsberg Circular Community, med syfte att ta ansvar för att använda naturresurser mer effektivt. Hur kan vi minska mängden förpackningsmaterial, öka andelen förpackningar som kan återanvändas, öka återvinningsgraden och hur kan våra förpackningar få nytt liv?