Vårt koldioxidavtryck

Förpackningar utgör cirka häften av vårt koldioxidavtryck i Sverige och är därför ett viktigt fokusområde för oss. Detta i kombination med att dagens konsumenter är mer miljömedvetna än någonsin och hela samhället strävar mot en mer hållbar utveckling ställer höga krav på vår, och andra företags, produktutveckling.

Globalt samarbetar vi i partnerskap med flera leverantörer inom ramen för Carlsberg Circular Community, med syfte att ta ansvar för att använda naturresurserna mer effektivt. Hur kan vi minska mängden förpackningsmaterial, öka andelen förpackningar som kan återanvändas, öka återvinningsgraden och hur kan våra förpackningar få nytt liv?