Noll Olyckskultur

Vår ambition är att uppnå en Noll Olyckskultur

Alla ska ha en säker arbetsplats och våra medarbetares hälsa och säkerhet kommer först. Vi accepterar inte arbetsrelaterade olyckor och har därför formulerat en nollvision. Ambitionen fastställdes i vårt föregående ESG-program, Together Towards ZERO. Vi kommer fortsätta att uppfylla våra åtaganden tillsammans, inklusive en årlig minskning av olycksfrekvensen mot noll till 2030.

Det här är ett område som kanske främst är internt riktat men som är viktigt att få på plats. Carlsberg arbetar över hela organisationen, med fokus på den egna produktionen och logistikverksamheten, till försäljning och administration, för att skapa en bra arbetsmiljö och bygga en kultur kring noll olyckor.

Att skydda våra medarbetares hälsa och säkerhet i alla arbetsaktiviteter är ett kärnvärde för hur vi driver verksamheten. Vi tror att alla olyckor går att förebygga och att arbeta aktivt med frågorna är avgörande för en säker arbetsmiljö.

Vi kommer att uppnå en Noll olyckskultur genom att alltid ha hälsa och säkerhet i fokus. Det börjar med att ledarna sätter exempel och att alla medarbetare engagerar sig och efterlever hälsa och säkerhet och riskminskning.

VÅRA GLOBALA MÅL

2022

  • Årlig minskning av olycksfrekvensen

2030

  • Årlig minskning av olycksfrekvensen till
  • Noll olyckor (Lost Time Accidents) till 2030