Noll olyckskultur

Ett område som kanske främst är internt riktat men som är viktigt att få på plats. Carlsberg arbetar över hela organisationen, med fokus på den egna produktionen och logistikverksamheten, till försäljning och administration, för att skapa en bra arbetsmiljö och bygga en kultur kring noll olyckor.

Alla ska ha en säker arbetsplats och våra medarbetares hälsa och säkerhet kommer först. Vi accepterar inte arbetsrelaterade olyckor och har därför formulerat en nollvision.