Hälsa och Säkerhet på Carlsberg Sverige

Hälsa och Säkerhet är ett viktigt område som är prioriterat över hela Carlsberg-koncernen, med målet att skapa en trygg, säker och trevlig arbetsplats.

Vi accepterar inte arbetsrelaterade olyckor och har därför formulerat en nollvision.

Vi arbetar systematiskt med att ta bort potentiella risker från verksamheten genom att rapportera tillbud, följa upp och åtgärda. Vår ambition är att vi ska nå Noll Olyckor, men det kräver att vi inte släpper fokus. Idag har vi globalt främst tittat på fysiska olyckor, men den psykosociala biten är minst lika viktig, och därmed en viktig del av arbetet.

Vi arbetar med kommunikation, tydliga processer, verktyg, ledarskap och beteendeförändring för att etablera en kultur kring Noll olyckor på Carlsberg Sverige.

Aktiviteter för att nå Nollvisionen

Carlsberg Sverige hade 3 st LTA-olyckor 2022 (Lost Time Accidents, olyckor som leder till sjukskrivning minst en dag). Under året rapporterades 5 607 tillbud och riskobservationer. 2 011 säkerhetsvandringar genomfördes.

Arbetet med att få fler medarbetare att rapportera tillbud och riskobservationer i en Säkerhetsapp fortsätter.

Fokus framåt är att fortsätta det systematiska arbetet och sträva efter att vi ska nå nollvisionen för olyckor. Detta görs konkret med bland annat utbildningar i säker bilkörning, kommunikation och ledarskapsutbildning.