Hälsa och Säkerhet på Carlsberg Sverige

Hälsa och Säkerhet är ett viktigt område som är prioriterat över hela Carlsberg-koncernen, med målet att skapa en trygg, säker och trevlig arbetsplats.

Vi accepterar inte arbetsrelaterade olyckor och har därför formulerat en nollvision.

Vi arbetar systematiskt med att ta bort potentiella risker från verksamheten genom att rapportera tillbud, följa upp och åtgärda. Vår ambition är att vi ska nå Noll Olyckor, men det kräver att vi inte släpper fokus. Idag har vi globalt främst tittat på fysiska olyckor, men den psykosociala biten är minst lika viktig, och därmed en viktig del av arbetet.

Vi arbetar med kommunikation, tydliga processer, verktyg, ledarskap och beteendeförändring för att etablera en kultur kring Noll olyckor på Carlsberg Sverige.

AKTIVITETER FÖR ATT NÅ NOLLVISIONEN

Carlsberg Sverige hade 10 st olyckor som ledde till sjukskrivning 2019 (jämfört med 4 st 2018). Det visar att arbetet måste fortsätta för att nollvisionen ska nås.

Under våren 2019 har alla våra medarbetare med tjänstebil fått särskild utbildning i vad de ska tänka på innan de sätter sig i bilen, under resan och vad de ska tänka på hos kunden.

Alla medarbetare med tjänstebil har också fått ett nytt säkerhetspaket som de ska ha lätt åtkomligt i bilen. Flera säkerhetsdagar har genomförts under 2019. Dedikerade dagar där kollegor tränar varandra inom olika områden inom säkerhet.

Arbetet med att få fler medarbetare att rapportera tillbud och riskobservationer i en Säkerhetsapp fortsätter.

Fokus framåt är att fortsätta det systematiska arbetet och sträva efter att vi ska nå nollvisionen för olyckor.

Den 3 januari 2020 passerade vi tre år utan en olycka med sjukskrivning i Ramlösa