Noll Vattenspill

Vår ambition är att uppnå Noll Vattenspill

Vår affär är beroende av tillgången till rent vatten. Utan vatten ingen öl. Öl består till största delen av vatten, och vår öl görs av bland annat humle och malt som kräver vatten under produktion. Vattenbrist är ett allvarligt problem på flera ställen i världen. Vi vill vara med och bidra till att säkra tillgången till vatten genom att minska vår vattenanvändning och bli bättre på att resurshålla med vatten.

Ambitionen fastställdes i vårt föregående program, Together Towards ZERO. Med utvecklingen av programmet till Together Towards ZERO and Beyond, har vi skärpt ambitionsnivån och infört ytterligare mål och aktiviteter, samt nya milstolpar för 2030.

Vi kommer att fortsätta på den väg som anges i Together Towards ZERO-programmet med årliga förbättringar av vatteneffektivitet och ett branschledande globalt mål på 2,0 hl/hl i vattenanvändning, samtidigt som vi bibehåller vårt mål på 1,7 hl/hl för bryggerier i högriskområden. På bryggerier i de områden där vatten är en bristvara kommer vi att införa ett nytt mål för att återbörda 100 % av vattnet som förbrukas vid dessa bryggerier.

I Sverige ligger vi redan på låga vattennivåer, men fortsätter ändå att minska andelen vatten som går åt för att producera våra produkter.

VÅRA GLOBALA MÅL

2022

  • 25 %minskning av vattenanvändningen på våra bryggerier
  • Arbeta mot 2.0 HL/HL på alla våra högriskbryggerier
  • Partnerskap för att säkra delade vattenresurser i högriskområden

2030

  • Vatteneffektivitet på 2.0 hl/hl globalt och 1.7 hl/hl på bryggerier i högriskområden
  • 100 % av vatten-konsumtionen på bryggerier i högriskområden återbördas