Noll vattenspill

Vår affär är beroende av tillgången till rent vatten. Utan vatten ingen öl. Öl består till största delen av vatten, och vår öl görs av bland annat humle och malt som kräver vatten under produktion. Vattenbrist är ett allvarligt problem på flera ställen i världen. Vi vill vara med och bidra till att säkra tillgången till vatten genom att minska vår vattenanvändning och bli bättre på att resurshålla med vatten.

Carlsbergs mål är att halvera vattenanvändningen i samtliga bryggerierna innan 2030, med särskilt fokus på högriskområden i Asien.  Från dagens globala nivå på 3,4 liter vatten per färdig liter produkt, till 1,7 liter vatten per färdig liter produkt.

I Sverige ligger vi redan på låga vattennivåer, men fortsätter ändå att minska andelen vatten som går åt för att producera våra produkter. För att visa på nya tekniska möjligheter att motverka vattenbrist, lanserade vi i maj 2018, tillsammans med Nya Carnegiebryggeriet och IVL Svenska Miljöinstitutet, ett öl gjort på återvunnet avloppsvatten: PU:REST.